Klachten procedure

Wij hopen dat je tevreden bent over onze behandelingen.
Mocht je onverhoopt ontevreden zijn dan horen wij dit graag.
Wij zullen je klacht(en) zeer serieus nemen en proberen tot een oplossing te komen.

Mocht dit niet het gewenste resultaat geven en blijf je ontevreden dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVH. De commissie neemt jouw klacht in behandeling, verstrekt informatie en probeert te bemiddelen tussen jou en de huidtherapeut. Het doel is om tot een oplossing te komen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de NVH www.huidtherapie.nl