Klachten procedure

Wij hopen dat u tevreden bent over onze behandelingen.
Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan horen wij dit graag van u.
Wij zullen uw klacht(en) zeer serieus nemen en proberen tot een oplossing te komen.

Mocht dit niet het gewenste resultaat geven en blijft u ontevreden dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVH. De commissie neemt uw klacht in behandeling, verstrekt informatie en probeert te bemiddelen tussen u en de huidtherapeut. Het doel is om tot een oplossing te komen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de NVH www.huidtherapie.nl