Lymfoedeem met andere oorzaak

Lymfoedeem betekent letterlijk vochtophoping. Bij lymfoedeem is er een verstoord evenwicht in de aan- en afvoer van vocht als gevolg van een beschadiging of stoornis in het lymfestelsel. Hierdoor blijft er (eiwitrijk) vocht achter in de huid.

Lymfoedeem komt veel voor en wordt vooral gezien in de extremiteiten (armen en benen) maar kan ook elders in het lichaam gelokaliseerd zijn. De klachten die ontstaan als gevolg van lymfoedeem zijn een zwaar, moe en pijnlijk gevoel. Ook bestaat er een verhoogd risico om een infectie (wondroos) en/of gewrichts- en huidklachten op te lopen.

Lymfoedeem kan worden onderverdeeld in primair en secundair lymfoedeem. Bij primair lymfoedeem is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak of onderliggende ziekte bekend. Secundair lymfoedeem ontstaat door een gebeurtenis (b.v. een operatie, lymfklierdissectie, radiotherapie of een trauma) waardoor de lymfevaten en/of lymfknopen zijn beschadigd of weggehaald. Ook wordt lymfoedeem geregeld gezien tijdens de zwangerschap en in de periode na de bevalling. Vaak is het oedeem in dit geval niet chronisch van aard.

Naast de onderverdeling van primair en secundair lymfoedeem bestaan er ook verschillende ziektebeelden waarbij lymfoedeem gezien wordt. (b.v. ziekte van Milroy en syndroom van Meige)

Omdat lymfoedeem een progressief karakter heeft en de klachten in de loop van de tijd veelal toenemen is het erg belangrijk dat lymfoedeem in een vroeg stadium gediagnostiseerd en behandeld wordt.

Hoe herkent u lymfoedeem
Bij lymfoedeem is er sprake van zwelling en een vermoeid-, zwaar- en pijnlijk gevoel van bijvoorbeeld arm, borst of been.

Wat kunnen wij voor u betekenen
Met manuele lymfedrainage (een oppervlakkige massage techniek), oedeem- en fibrosegrepen, huidverzorging, ambulante compressietherapie en lymftaping kunnen de heuptherapeuten van De HuidZorgpraktijk zorgen dat het lymfevocht wordt afgevoerd. Door de afvoer van het lymfevocht vermindert de zwelling en zullen ook uw klachten verminderen. In veel gevallen zal er wanneer oedeem afname bereikt is een therapeutische elastische kous worden aangemeten om het behaalde resultaat te behouden. Daarnaast zullen er (wanneer nodig in samenwerking met een fysiotherapeut) bewegings- en ademhalingsoefeningen worden aangeleerd die een gunstige werking hebben op de afvoer van het lymfevocht. Bij De HuidZorgpraktijk wordt tevens aandacht besteed aan uw dagelijkse bezigheden en hobby’s en de invloed hiervan op uw oedeemproblematiek. Omdat deze invloeden per individu verschillen en er wel richtlijnen maar geen vaste regels zijn, worden de behandelingen bij De HuidZorgpraktijk altijd aan u als individu aangepast, zodat u zo min mogelijk beperkt wordt in uw dagelijks leven.

Wat kunt u zelf doen
De huidtherapeute kan veel voor u betekenen maar uw eigen inzet is ook van groot belang voor het slagen van de behandeling. Om deze reden wordt er bij De HuidZorgpraktijk ook aandacht besteed aan zelfmanagement. De basisprincipes van de behandeling zullen u worden aangeleerd zodat u zo min mogelijk afhankelijk bent van uw therapeut.

Daarnaast is het goed om te weten dat beweging de werking van de lymfevaten stimuleert, overbelasting kan echter lymfoedeem verergeren. Sporten als wandelen en zwemmen of gym onder begeleiding van een fysiotherapeut zijn zeer geschikt. Sporten met veel plotselinge bewegingen zoals tennis of squash kunnen tot overbelasting leiden en kunnen beter vermeden worden. Door zware (huishoudelijke)belasting en door hoge temperaturen wordt er extra vocht aangemaakt. Het is daarom belangrijk uw aangedane arm of been niet te zwaar te belasten en voorzichtig te zijn met hoge temperaturen. Ook is het belangrijk om infecties (als wondroos) te voorkomen omdat deze de lymfebanen kunnen beschadigen. Probeer daarom wondjes te voorkomen en let er op dat u wanneer u onverhoopt toch een wondje heeft deze goed ontsmet met een desinfecterend middel.

Voor meer persoonlijk advies kunt u contact met ons opnemen.