Oedeemtherapie

Oedeem betekent letterlijk vochtophoping. Bij oedeem is er een verstoord evenwicht in de aan- en afvoer van vocht vaak als gevolg van een beschadiging of stoornis in het lymfestelsel. Hierdoor blijft er vocht achter in de huid.

Oedeem komt veel voor en wordt vooral gezien in de extremiteiten (armen en benen) maar kan ook elders in het lichaam gelokaliseerd zijn.

De klachten die ontstaan als gevolg van oedeem zijn een zwaar, moe en pijnlijk gevoel. Ook bestaat er een verhoogd risico om een infectie (wondroos) en/of gewrichts- en huidklachten op te lopen.

Wij behandelen alle vormen van oedeem.