Onze werkwijze

Afspraak maken
Bij De HuidZorgpraktijk wordt uitsluitend gewerkt op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met De HuidZorgpraktijk per telefoon 024-8482249 of u kunt een e-mail sturen naar info@dehuidzorgpraktijk.nl.

Afspraak annuleren
Indien u een afspraak wilt annuleren is het belangrijk dat u dit tenminste 24 uur van te voren doet. U kunt dit telefonisch doen via bovenstaand telefoonnummer. U kunt ook een e-mail sturen. Het moment waarop de e-mail aankomt telt dan als het tijdstip van annuleren. Wanneer het onverhoopt niet lukt om 24 uur van te voren te annuleren wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht als niet nagekomen afspraak.

Telefonische bereikbaarheid
Omdat wij persoonlijke aandacht tijdens de behandelingen erg belangrijk vinden nemen wij zelf de telefoon niet aan tijdens een behandeling. Als u ons belt neemt een van de medewerkers van het telefoonteam op. Zij kunnen een afspraak voor u plannen of annuleren. Zij kunnen u ook voorzien van algemene informatie en indien uw vragen niet beantwoord kunnen worden vragen zij of een van de huidtherapeuten van ons team contact met u opneemt. U kunt ook een e-mail sturen naar info@dehuidzorgpraktijk.nl

Intake gesprek
Om te kunnen bepalen of wij iets voor u kunnen betekenen, zal er een intake gesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek worden uw klacht(en), (hulp)vragen en verwachtingen besproken. Er zal in overleg met u een behandelplan worden opgesteld en wanneer u toestemming voor behandeling geeft zullen de vervolgafspraken gepland worden. Ook zal er indien u het hiermee eens bent een foto worden gemaakt van het huidprobleem. Soms is het tevens nodig metingen te verrichten. Vanzelfsprekend worden deze meetgegevens zorgvuldig in uw dossier bewaard en uitsluitend gebruikt om de voortgang weer te geven. U dient uw verwijsbrief (wanneer u deze heeft), identiteitsbewijs en zorgverzekeringspasje mee te nemen naar het intake gesprek.

Behandelingen
Voordat de behandelingen starten dient u mondeling, of wanneer de huidtherapeut hierom vraagt, schriftelijk toestemming te geven voor behandeling. Het is van belang dat u voor u dit doet, op de hoogte bent van de algemene voorwaarden van De HuidZorgpraktijk. Deze kunt u vinden op de website, tevens kunt u om een papieren versie vragen. Tijdens het behandeltraject is het belangrijk dat u veranderingen of bijzonderheden in uw gezondheid en medicatie doorgeeft aan de huidtherapeut.

Betalingen
Wanneer mogelijk worden de kosten van de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd. Wanneer dit niet het geval is kunt u pinnen of de betaling (gepast) contant voldoen. De factuur krijgt u direct na de behandeling via de mail toe gestuurd, deze kunt u, indien het verzekerde zorg betreft, vervolgens bij uw zorgverzekering indienen.

Algemene voorwaarden
Op alle consulten en behandelingen van De HuidZorgpraktijk zijn de algemene voorwaarden van toepassing.