Systemische coachen

Wij worden in een familie geboren en maken daarmee deel uit van het familiesysteem. We beïnvloeden elkaar en gebeurtenissen binnen een familie hebben invloed op het hele familiesysteem en dus op u.
Dit zelfde geldt voor andere systemen waar we bij horen zoals de organisatie waar u werkt, uw vriendenkring of sportclub.

Door het opstellen van het systeem, met behulp van voorwerpen of representanten, wordt de situatie waar u mee worstelt zichtbaar en voelbaar gemaakt. Door in de opstellingen dingen te verplaatsen of uit te spreken wordt de situatie energetisch veranderd.